You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

We zijn ervan overtuigd dat Uw werkruimte verrijkend en stimulerend moet zijn. In deze optiek bieden we U een “andere” service, op maat gemaakt, te beginnen met het opsporen van Uw ruimte tot de binneninrichting.

offispace behartigt Uw opdracht met enthousiasme en energie die mirakelen verrichten.

Met doeltreffendheid en flexibiliteit, in strikte navolging van Uw vereisten.


Véronique Gilson, Zaakvoerster.